+48 22 111 00 0148 22 50 58 440
Zgłoś Ofertę ENG
header

Kontakt do nas

tel. + 48 22 50 58 440 tel. + 48 22 111 00 01 e-mail: office@axiimmo.com

Inwestycje i project managment

AXI IMMO świadczy usługi Project Management w zakresie budowy projektów magazynowych i przemysłowych. Jasne założenia, pełny przepływ informacji, elastyczność na zmiany oraz poszukiwanie alternatywnych rozwiązań przez specjalistów AXI IMMO dają podstawę do udanej realizacji inwestycji. AXI IMMO oferuje również przygotowanie, najlepiej dopasowanego do potrzeb klienta i z maksymalnym wykorzystaniem potencjału, portfela inwestycyjnego nieruchomości.

Efektywne zarządzanie projektem wymaga sprawnej koordynacji i wnikliwego monitoringu kluczowych aspektów budowy. Na przestrzeni całego cyklu inwestycyjnego specjaliści AXI IMMO zapewniają kontrolę kolejnych etapów powstawania projektu:


  • planowanie budżetu inwestycji
  • przeprowadzenie due dilligence działki
  • zaprojektowanie inwestycji
  • zarządzanie projektem w trakcie realizacji
  • monitorowanie jakości wykonania projektu
  • odbiór i przekazanie inwestycji w założonym terminie.

Przemyślanie rozwiązania projektowe specjalistów AXI IMMO odpowiednio założone koszty i pełen nadzór na realizacją są gwarantem inwestycyjnego sukcesu, spełniając wymagania nawet najbardziej wymagających inwestorów.