Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stanowi integralną część Regulaminu Serwisu axiimmo.com zamieszczonego na stronach www.axiimmo.com i en.axiimmo.com.

Rozdział „Pliki cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu xiimmo.com, rozdział „Dane osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które skorzystały z formularzy zamieszczonych w Serwisach lub zapisały się na świadczenie im usługi newsletter.

Pliki cookies

 1. Serwis axiimmo.com używa mechanizmu plików cookies. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest firma AXI IMMO Group Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu i zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, a także swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 4. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pierwsza grupa to pliki tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie bądź wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Pliki cookies gromadzone przez Serwis wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; gromadzenie plików cookies zapewnia śledzenie anonimowe do aplikacji firm trzecich np. Google Analytics, co pozwala na uzyskanie takich informacji jak na przykład liczba odwiedzających oraz oglądane strony;
  • zapamiętania informacji o Użytkowniku odwiedzającym Serwis.
 6. Korzyścią wynikającą z gromadzenia plików cookies jest łatwiejsze i przyjemniejsze korzystanie ze stron internetowych Serwisu oraz lepsze dopasowanie ich zawartości – tekstów, ofert, zdjęć, ankiet, formularzy oraz reklam, do oczekiwań i preferencji Użytkownika.
 7. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu ma jednak możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik w taki sposób, aby:
  • blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach;
  • informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 9. 8. Firma AXI IMMO Group Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć (w tym także ograniczać) na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zamieszczanych w Serwisie jest firma AXI IMMO Group Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Twarda 18, , 00-105 Warszawa.
 2. Podanie danych kontaktowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, służbowy adres e-mail oraz stanowisko (o ile zostało udostępnione), dla celów wskazanych powyżej jest dobrowolne i bezterminow.
 3. Użytkownik zamieszcza dane osobowe w bazie danych osobowych Administratora Danych Osobowych w poprzez wypełnienie pól w formularzach zamieszczonych w Serwisie lub poprzez zapisanie się do newslettera.
 4. Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883; dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)).
 6. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  • marketingowym Administratora,
  • wysyłki newslettera,
  • przesyłąnia wiadomości zawierający hraporty rynkowe opracowane przez Administratora Danych Osobowych,
  • przesyłania wiadomości o dostępnych usługach i projektach prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych,
  • Przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  • przesyłania wiadomości zawierających informacje branżowe i handlowe.
 8. Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na wymienione w pkt. 4 niniejszego rozdziału czynności Administratora Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Administratora Danych Osobowych niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej.
 10. W każdej chwili istnieje istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach wymienionych powyżej przez Administratora Danych Osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywać newslettera i/lub innych wiadomości od Administratora Danych Osobowych.
 11. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych wysyłając wiadomość na adres: office@axiimmo.com. Na życzenie Użytkownika Administrator Danych Osobowych dokonuje modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 12. Istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w każdej chwili poprzez kliknięcie w podany w wysłanej wiadomości link rezygnacji oraz że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. Cofnięcie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podejmowanie przez Administratora Danych Osobowych działań związanych z realizacją celów przetwarzania, w tym z dystrybucją newsletterów i innych informacji drogą elektroniczną.
 14. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych poza obszar Unii Europejskiej, będzie się ono odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 15. Udostępnione dane osobowe podlegać będą profilowaniu w ramach działalności prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych, dla realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.
 16. Istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w Ustawie i RODO.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies prosimy kierować na adres office@axiimmo.com.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.