Nadzór projektowy

W AXI IMMO oferujemy usługi nadzoru projektowego w procesie

BTS (built to suit), czyli budowie nieruchomości na wynajem zgodnie z potrzebami jednego najemcy,

oraz w procesie BTO (built to own), czyli budowie nieruchomości na własność klienta i zgodnie z jego dokładnym zapotrzebowaniem.

W ramach nadzoru projektowego w AXI IMMO oferujemy

Usługi przed inwestycyjne, wśród których doradzamy w dziedzinie:

  • Przygotowania wstępnych rysunków koncepcyjnych obiektu i wsparcia oraz koordynacji przepływu informacji w procesie tworzenia Specyfikacji Technicznej.
  • Doradzamy w zakresie potencjalnych optymalizacji w odniesieniu do oczekiwanych rozwiązań Klienta – w wyniku know-how z już zrealizowanych projektów przemysłowych w Polsce.
  • Opracowujemy wstępną kalkulację kosztów budowy wraz ze statystykami inwestycji.

Usługi projektowe oparte i wykonane na podstawie wspólnie uzgodnionej specyfikacji technicznej oraz wstępnych rysunków koncepcyjnych obejmują:

  • Projektowanie i administrację,
  • Wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla kolejnych części/oddziałów zgodnie z polskim Prawem Budowlanym
  • Odbiór projektu budowlanego przez rzeczoznawców przeciwpożarowych i sanitarnych
  • Składanie wniosków i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Nadzór architektoniczny podczas budowy.

Najczęściej wyszukiwane frazy