Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości to kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości oraz jej stanu faktycznego.

Tę dogłębną analizę stosuje się przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, która jest odpowiednim źródłem informacji przy wycenie nieruchomości.

Celem due diligence nieruchomości jest rozpoznanie ryzyk i wad prawnych nieruchomości, a także zabezpieczenie przed ich wystąpieniem, jak również minimalizowaniem ich skutków.

Analiza budowlana nieruchomości weryfikuje zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie. Sprawdzana jest także kompletność i prawidłowość dokumentacji technicznej potrzebnej do korzystania z budynku.

Powierzchnie biurowe
BIURA

Najczęściej wyszukiwane frazy