Renegocjacje umów

Renegocjacje umów najmu powierzchni magazynowych i powierzchni biurowych to doskonałe narzędzie generujące oszczędności.

Poprawnie przeprowadzony proces renegocjacji gwarantuje najemcom oszczędności kosztów nawet do 20-30%.

Rozpoczęcie procesu renegocjacji warto rozpatrzyć nawet ponad rok wcześniej przed upływem końca obowiązującej umowy. Dzięki temu strony mogą się odpowiednio przygotować i podjąć decyzje z rozwagą i bez pośpiechu, analizując wszystkie możliwe opcje.

Mając na uwadze perspektywę końca obowiązującej umowy firmy mogą rozważyć renegocjacje warunków umowy najmu dotychczas zajmowanej powierzchni lub relokację do innej powierzchni. Na swojego doradcę warto wybrać doświadczonego doradcę specjalizującego się w pośrednictwie transakcyjnym na rynku nieruchomości komercyjnych.

Profesjonalny partner przeprowadzi proces renegocjacji. Przedstawi także kompleksową analizę rynkową, propozycje innych nieruchomości istniejących oraz planowanych, które potencjalnie mogłyby spełnić oczekiwania firmy. Doradca pomoże przy rozmowach z dotychczasowym wynajmującym, gdzie najemca może otrzymać ciekawą ofertę najmu. Często renegocjacje pomiędzy stronami są rozstrzygnięciem "win-win". Najemca pozostaje w wynajmowanej powierzchni biurowej czy magazynowej zaś wynajmujący unika pustostanu i ma zapewnioną współpracę ze znanym już sobie najemcą.

Powierzchnie biurowe
BIURA

Najczęściej wyszukiwane frazy