Usługi działu biurowego

Kompleksowe doradztwo na rynku powierzchni biurowych

Zespół Office AXI IMMO oferuje pełen wachlarz usług doradczych związanych z najmem powierzchni biurowych. Specjalizujemy się w renegocjacji bieżących umów najmu, relokacji biura oraz aranżacji przestrzeni pracy. Jesteśmy niezależni — reprezentujemy wyłącznie najemców. Oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju, ze szczególnym naciskiem na warszawski rynek biurowy.
Zobacz oferty biur do wynajęcia.


Doradztwo na rynku biurowym: audyt warunków najmu

 • Audyt finansowy: niezależna analiza kosztów funkcjonowania biura.
 • Analiza prawna: przygotowanie raportów i wniosków z kluczowych zapisów umowy najmu.
 • Weryfikacja wypełniania warunków obowiązującej umowy przez właściciela nieruchomości.
 • Doradztwo w zakresie możliwości negocjacji obowiązującej umowy najmu pod względem zapisów i kosztów.
 • Audyt kosztów eksploatacyjnych.

Doradztwo na rynku biurowym: wsparcie transakcyjne

 • Identyfikacja i analiza potrzeb Klienta w zakresie aktualnie lub potencjalnie zajmowanej powierzchni biurowej.
 • Przegląd rynku pod kątem zdefiniowanych wymagań i założeń dotyczących biura.
 • Analiza wariantów: renegocjacji i relokacji.
 • Selekcja i porównanie warunków finansowych ofert.
 • Analiza kluczowych elementów umowy najmu.

W procesie negocjacji warunków najmu z właścicielami budynków kładziemy szczególny nacisk na zminimalizowanie zaangażowania zasobów Klienta.


Doradztwo na rynku biurowym: zarządzanie zmianą

 • Identyfikacja kluczowych zagrożeń w projekcie.
 • Aktywne doradztwo dostosowane do zmian pojawiających się w trakcie procesu.
 • Koordynacja harmonogramu projektu i pracy wszystkich strony zaangażowanych w jego realizację.
 • Obsługa promocji projektu, wsparcie w komunikacji z pracownikami, rynkiem oraz kontrahentami i inwestorami.

Doradztwo na rynku biurowym: projekt i aranżacja biura

 • Analiza funkcjonowania firmy na dotychczas zajmowanej przestrzeni biurowej.
 • Ocena i diagnoza potrzeb organizacji i pracowników w zakresie przestrzeni pracy.
 • Doradztwo przy tworzeniu planu optymalizacji wydajności i sposobu funkcjonowania firmy.
 • Stworzenie efektywnego projektu powierzchni biurowej.
 • Dopasowanie aranżacji do wizerunku firmy.
 • Wsparcie w tworzeniu polityki employer brandingowej dotyczącej środowiska pracy.
 • Koordynacja pracy podwykonawców.
 • Kontrola i weryfikacja prac wykończeniowych.
 • Organizacja procesu odbioru powierzchni.

W AXI IMMO pomagamy w projektowaniu efektywnej i atrakcyjnej powierzchni biurowej. Kontrolujemy wycenę planowanych aranżacji oraz zapewniamy nadzór nad pracami wykończeniowymi.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz e-mail
+48 725 300 600
office@axiimmo.com