Zarządzanie nieruchomością
- Property Management

W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy:

Administrację umowami najmu
- Fakturowanie (opłata za usługi i media)
- Przygotowywanie budżetu OPEX i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
- Zarządzanie schematami i procedurami dotyczącymi wyposażenia i innych prac
- Zarządzanie realizacją innych wzajemnych zobowiązań wynikających z podpisanych umów najmu

Zarządzanie służbami technicznymi
- Nadzór nad usługami FM, w tym przetargami na usługi techniczne, ochroniarskie i porządkowe
- Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości (m.in. Księga Budowy)
- Regularne raportowanie stanu technicznego każdego projektu i infrastruktury
- Inicjowanie i organizowanie procedur optymalizacji kosztów, mających na celu poprawę konkurencyjności nieruchomości (obejmowałyby energię, ciepło, gaz, ale także usługi ochrony i sprzątania)
- Zarządzanie budżetem CAPEX zgodnie z odpowiednimi umowami leasingowymi
- Podejmowanie działań w celu usunięcia wad mienia
- Organizacja regularnych kontroli niezbędnych wg. z wymaganiami prawnymi i technicznymi

Skontaktuj się    Najczęściej wyszukiwane frazy