Najem zwrotny
- Sale and Leaseback

Sale and leaseback (leasing zwrotny/najem zwrotny) to rodzaj transakcji na rynku nieruchomości, w efekcie której dotychczasowy właściciel istniejących aktywów i jednocześnie ich użytkownik sprzedaje nieruchomość lub jej udziały i jednocześnie podpisuje z nowym nabywcą długoterminową umowę najmu.

Tym samym pierwotny właściciel, choć traci tytuł własności do nieruchomości, to pozostaje nadal jej faktycznym użytkownikiem.

Zapraszamy do kontaktu z działem Capital Markets AXI IMMO w celu szczegółowego omówienia zakresu potencjalnej współpracy.

Mamy w swojej sieci kontaktów kilkadziesiąt międzynarodowych podmiotów zainteresowanych inwestycjami w sektor nieruchomości produkcyjno – magazynowych w Polsce i regionie CEE.

Kontakt

Grzegorz Chmielak

Head of Capital Markets & Valuation

+48 603 610 279

Skontaktuj się  Atrakcyjny najem zwrotny

  Korzyści dla sprzedającego:

   

  Główną korzyścią z przeprowadzania transakcji typu sale and leaseback jest możliwość uwolnienia środków i uzyskania kapitału, który może być wykorzystany w zależności od bieżących potrzeb firmy do inwestycji w rozwój działalności lub do spłacenia bieżących zobowiązań.

  Umowa najmu zwrotnego może być elementem realizowanego programu restrukturyzacyjnego, mającego na celu poprawę lub przywrócenie płynności.

  Transakcja leasingu zwrotnego jest alternatywą do kredytu bankowego, który może być trudniejszy do uzyskania w obecnej sytuacji rynkowej. Jednak należy pamiętać, że projekt podlega ocenie przez inwestora pod kątem jakości i ryzyka przyszłego najmu, a tym samym również pod kątem kondycji finansowej i perspektywy rozwoju pierwotnego właściciela nieruchomości, a przyszłego najemcy. Często jednak kryteria inwestorów są nieco mniej restrykcyjne niż banków.

  W szczególnych sytuacjach leasing zwrotny może stanowić formę optymalizacji podatkowej. Pozwala zastąpić niski koszt amortyzacji budynku relatywnie wyższym kosztem wynikającym z najmu.

   

  Korzyści dla kupującego:

   

  Dla kupującego transakcja jako leasing zwrotny to szansa na inwestycję gwarantującą stały przychód w długim okresie, od podmiotu cechującego się wysoką wiarygodnością kredytową. Ze względu na to jest to produkt szczególnie atrakcyjny dla funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych, których profil ryzyka jest niski i dla których ważny jest stały, przewidywalny dochód w długim okresie.

  Transakcja sale and leaseback cechuje się ponadto stosunkowo niskim ryzykiem operacyjnym ze względu na to, że dotyczy już istniejących, pracujących aktywów, które są w pełni weryfikowalne.
  W okresach, gdy dostęp do kapitału jest utrudniony, w puli zainteresowanych inwestorów znajdują się również tzw. inwestorzy oportunistyczni, których profil ryzyka jest wyższy. Są oni ze względu na to w stanie wejść we współpracę z podmiotami o wyższym ryzyku kredytowym.

  Okres najmu w przypadku transakcji sale and leaseback jest zwykle dłuższy niż standard rynkowy. Wynosi 10 i więcej lat. Z reguły im dłuższy jest kontrakt, tym atrakcyjniejsze warunki jest w stanie wynegocjować najemca.

   

  Najczęściej wyszukiwane frazy