Odbiory powierzchni i odbiory nieruchomości

Usługi odbiorów powierzchni i odbiorów nieruchomości komercyjnych obejmują kompleksowe działania związane z procesem sprawdzania gotowości oraz przekazywania nieruchomości komercyjnych od jednej strony do drugiej, zwykle od wykonawcy do właściciela lub najemcy powierzchni.

Nasi doświadczeni specjaliści działu BTS&BTO oraz działu Zarządzania nieruchomościami z pełnym profesjonalizmem zapewniają kompleksową obsługę w zakresie sprawdzania gotowości nieruchomości do użytku, oraz przekazywania ich zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

Usługi odbiorów powierzchni i nieruchomości komercyjnych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że nieruchomość jest gotowa do użytku zgodnie z oczekiwaniami, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz efektywność operacyjną.


Zadzwoń lub napisz do nas, aby omówić szczegóły Twojego projektu.

Skontaktuj się  Usługi odbiorów powierzchni oraz odbiorów nieruchomości

  W ramach usługi odbioru powierzchni oferujemy:

  • Dokładny przegląd techniczny, który obejmuje stan techniczny budynku, instalacji, a także zgodność z projektem
  • Zgodność z umową najmu lub umowy o wykonanie prac
  • Raport zawierający ustalenia dotyczący ewentualnych usterek lub niezgodności z umową.

   

  W ramach odbioru nieruchomości oferujemy:

  • Sprawdzenie, czy obiekt spełnia standardy branżowe i regulacje związane z danym rodzajem działalności
  • Weryfikację zgodności z projektami architektonicznymi oraz specyfikacjami technicznymi, jeśli nieruchomość była poddawana pracom modernizacyjnym lub budowlanym
  • Oceniana jest zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz zgodność z normami dotyczącymi budynków komercyjnych
  • Sprawdzana jest kompletność i zgodność dokumentacji technicznej.

  Najczęściej wyszukiwane frazy