Due diligence działki

Due diligence działki to kompleksowa analiza stanu prawnego terenu oraz jego stanu faktycznego.

Skontaktuj się  Aspekty due diligence terenu iwestycyjnego

  1. Prawo własności gruntu – przeprowadzamy analizę dokumentów własności, potwierdzając, czy sprzedający ma pełne prawo do zbycia gruntu.
  2. Zagadnienia prawne – analizujemy kwestie prawne związane z gruntem, takie jak obciążenia gruntowe, ewentualne roszczenia osób trzecich czy istniejące prawa przyległych właścicieli, a także badamy prawne przeznaczenie gruntu, analizując, czy jest ono zgodne z zamierzeniami.
  3. Warunki planistyczne – analizujemy obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkie warunki planistyczne, które mogą wpływać na możliwość zabudowy działki.
  4. Zróżnicowane zastosowania — zależnie od intencji inwestycyjnych, sprawdzane są możliwości zróżnicowanego wykorzystania działki, czyli czy można na niej budować magazyn, biuro, obiekt komercyjny, czy też mieszkalny.

  Najczęściej wyszukiwane frazy