2015 rok był rokiem sektora handlowego, gdzie wartość transakcji osiągnęła poziom 2,2 mld EUR. Słabsze wyniki w porównaniu rocznym w sektorach biurowym i magazynowym były spowodowane ograniczoną podażą jakościowych produktów inwestycyjnych. Wartość transakcji w sektorze biurowym wyniosła 1,3 mld EUR, a w magazynowym ok. 500 mln EUR.

SEKTOR HANDLOWY – NR 1 NA RYNKU INWESTYCYJNYM

Transakcje w sektorze handlowym zdominowały rynek inwestycyjny w Polsce. Właścicieli zmieniły duże projekty w miastach regionalnych i dobrze sprzedawały się średniej wielkości galerie i retail parki poza miastami wojewódzkimi. Wśród najważniejszych transakcji należy wymienić: nabycie Centrum Riviera w Gdyni przez Union Investment (291 mln euro), zakup Starego Browaru przez Deutsche Wealth & Asset Management (ok. 285 mln euro) oraz przejęcie Karolinki i Pogorii przez Rockcastle (221 mln euro).

Dodatkowo wolumen na koniec roku zwiększyły dwie duże transakcje – przejęcie pakietu kontrolnego Echo przez Oaktree i PICMO (zarządzane przez Griffin Real Estate) oraz nabycie spółki celowej SPV Trigranit przez TPG Real Estate.

POPULARNE REGIONY

Na rynku biurowym większość transakcji miała miejsce w miastach regionalnych: w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. Wśród dużych transakcji możemy wymienić zakup przez fundusz NIAM portfolio Skanska w Krakowie i Katowicach za 160 mln euro czy zakup Dominikański Square przez Union Investment za ok. 117 mln euro.

Inwestorzy dostrzegają wysoki potencjał rynków regionalnych ze względu na jakościowy popyt ze strony sektora usług dla biznesu oraz coraz większą płynność tych rynków. W perspektywie najbliższych kilku lat spodziewamy się utrzymania tej tendencji wśród inwestorów – powiedziała Hanna Milczarek, Investment Director w AXI IMMO.

Wartość transakcji na rynku magazynowym była dużo niższa w porównaniu z 2014 r. głównie ze względu na brak produktów inwestycyjnych. Jedną z największych transakcji na rynku była sprzedaż wrocławskiej inwestycji Amazon do funduszu GLL za ok. 70 mln euro.

SPADEK STÓP KAPITALIZACJI

We wszystkich sektorach stopy kapitalizacji spadają. W sektorze handlowym w Warszawie i głównych miastach regionalnych nie przekraczają 5,5%, w przypadku drugorzędnych lokalizacji maksymalne stopy wzrostu wahają się w przedziale 6,0% – 6,50%. Projekty biurowe w miastach regionalnych uzyskują stopy kapitalizacji na poziomie 6,25% – 7,25%. W sektorze magazynowym pozostają najwyższe: 7 i więcej procent. Wyjątkiem była sprzedaż inwestycji Amazon, która była poniżej średnich wartości rynkowych.