Partnerstwo międzynarodowe

AXI IMMO Group prowadzi aktywną działalność międzynarodową współpracując z europejskimi i światowymi organizacjami oraz towarzystwami specjalistycznymi. W ramach członkostw wspierających (firmowych) oraz indywidualnych nawiązujemy kontakty z zagranicznymi partnerami oraz angażujemy się w tworzenie międzynarodowej płaszczyzny wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Współtworzymy ekspertyzy oraz analizy dotyczące europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych.

SIOR (SOCIETY OF INDUSTRIAL AND OFFICE REALTORS)

z siedzibą w Waszyngtonie - największe stowarzyszeniu doradców zajmujących się nieruchomościami biurowymi i przemysłowymi. Przynależność do SIOR wymaga spełnienia wysokich standardów pracy, wieloletniego doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych oraz przestrzegania kodeksu etycznego praktyki zawodowej. SIOR liczy blisko 3100 członków w ponad 630 miastach w 34 krajach.

Gerald EVE International

partner AXI IMMO; międzynarodowe zrzeszenie niezależnych doradców nieruchomości aktywnych w Europie - ponad 850 pracowników w 53 biurach, oraz na głównych rynkach Stanów Zjednoczonych. Siedziba główna zlokalizowana jest w Londynie, europejskie biura stowarzyszone znajdują się m.in. w: Belgii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Francji, Polsce, Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Szwecji, Irlandii Północnej i Turcji.

RICS (the Royal Institution of Chartered Surveyors)

z siedzibą w Londynie - największa organizacja skupiającej rzeczoznawców majątkowych (ponad 100 000 wykwalifikowanych profesjonalistów w 146 krajach na świecie).

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

bilateralna organizacja na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, reprezentująca interesy około 1000 firm członkowskich. Przynależność do AHK Polska ułatwia AXI IMMO Group poszukiwanie partnerów biznesowych, wspomaga wymianę informacji i doświadczeń oraz rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami.