+48 22 111 00 0148 22 50 58 440
Zgłoś Ofertę ENG
header AXI IMMO

Partnerstwo międzynarodowe AXI IMMO

W ramach partnerstwa międzynarodowego AXI IMMO Group prowadzi aktywną działalność międzynarodową współpracując z europejskimi i światowymi organizacjami oraz towarzystwami specjalistycznymi.

W ramach członkostw wspierających (firmowych) oraz indywidualnych AXI IMMO nawiązuje kontakty z zagranicznymi partnerami oraz angażuje się  w tworzenie międzynarodowej płaszczyzny wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

Współtworzymy także ekspertyzy oraz analizy dotyczące europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Posiadamy członkostwa firmowe oraz indywidualne.

AXI IMMO Group partnerem międzynarodowym w Gerald EVE International

W ramach partnerstwa Gerald Eve International firma AXI IMMO Group należy do grupy międzynarodowych konsultantów nieruchomości.

 

Gerald Eve International, z siedzibą główną w Londynie, to międzynarodowy sojusz niezależnych doradców nieruchomości obejmujących Europę oraz główne rynki w Stanach Zjednoczonych.

 

Międzynarodowe zrzeszenie Gerald Eve International powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów paneuropejskich, międzynarodowych inwestorów oraz najemców korporacyjnych działających na całym kontynencie poprzez oferowanie najlepszego doradztwa i usług przy jednoczesnym czerpaniu z lokalnej wiedzy ekspertów rynku nieruchomości.

 

Gerald Eve International stowarzysza ponad 850 pracowników w 53 biurach w całej Europie. Biura stowarzyszone zlokalizowane są krajach: Belgia, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Francja, Polska, Hiszpania, Norwegia, Irlandia, Szwecja, Irlandia Północna i Turcja.

   

Partnerstwo międzynarodowe SIOR i AXI IMMO

 AXI IMMO i SIOR

AXI IMMO należy do stowarzyszenia SIOR – międzynarodowego stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomości Przemysłowych i Biurowych z siedzibą w Waszyngtonie.

 

SIOR ma prawie 3100 członków w ponad 630 miastach w 34 krajach.

 

SIOR tworzą najbardziej kompetentni, doświadczeni i odnoszący sukcesy eksperci i specjaliści na rynku nieruchomości komercyjnych.

 

Specjaliści rynku nieruchomości, którzy należą do SIOR, są oceniani przez korporacyjnych menedżerów nieruchomości komercyjnych jako najbardziej doświadczeni praktycy rynkowi, pośredników nieruchomości, agentów, kredytodawców i innych specjalistów rynku nieruchomości.

 

SIOR może posiadać następujące oznaczenia specjalizacji: przemysłowe, biurowe, kierownik sprzedaży, kierownik wykonawczy lub usługa doradcza.

 

Przynależność do SIOR wymaga spełnienia wysokich standardów pracy, wieloletniego doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych jak również przestrzegania etycznych praktyk, kodeksu etycznego SIOR oraz zasad i standardów praktyki zawodowej.

https://sior.com/

logo RICS

RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors z siedzibą w Londynie

The Royal Institution of Chartered Surveyors z siedzibą w Londynie to największa organizacja skupiająca rzeczosnawców majątkowych. Należy do niej ponad 100 000 wykwalifikowanych profesjonalistów działających w 146 krajach na całym świecie.


logo-CCIM Institute
CCIM – Certified Commercial Investment Member Institute

Certified Commercial Investment Member Institute jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji zrzeszających profesjonalistów rynku nieruchomości komercyjnych oraz dziedzin pokrewnych.

Zdobycie prestiżoweego certyfikatu CCIM i tytułu Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji możliwe jest przez ukończenie wysokiej jakości programu edukacyjnego.

 

logo_ahk_polen

AHK Polska – Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa to bilateralna organizacja działająca na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych oraz reprezentująca interesy około 1 000 firm członkowskich.

Przynależność do AHK Polska ułatwia poszukiwanie partnerów handlowych na szeroką skalę, wspomaga wymianę informacji i doświadczeń biznesowych oraz rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorcami.