Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne na rynku magazynowym

identyfikacja i analiza potrzeb Klienta w zakresie aktualnie lub potencjalnie zajmowanej powierzchni magazynowo-przemysłowej,
przegląd rynku pod kątem zdefiniowanych wymagań i założeń dotyczących biura,
analiza wariantów: renegocjacji, relokacji, budowy własnego obiektu,
selekcja i porównanie warunków finansowych projektów magazynowych i hal produkcyjnych,
koordynacja i wsparcie w renegocjacjach i negocjacjach umów najmu powierzchni magazynowej / hali produkcyjnej.

Doradztwo transakcyjne na rynku biurowym

Identyfikacja i analiza potrzeb Klienta w zakresie aktualnie lub potencjalnie zajmowanej powierzchni biurowej.
Przegląd rynku pod kątem zdefiniowanych wymagań i założeń dotyczących biura.
Analiza wariantów: renegocjacji i relokacji.
Selekcja i porównanie warunków finansowych ofert.
Analiza kluczowych elementów umowy najmu.

W procesie negocjacji warunków najmu z właścicielami budynków kładziemy szczególny nacisk na zminimalizowanie zaangażowania zasobów Klienta.

Powierzchnie biurowe
BIURA

Najczęściej wyszukiwane frazy