Reprezentacja właścicieli gruntów pod projekt komercyjny LPP był obszernym procesem polegającym na działaniach mających na celu reprezentowaniu interesów osób, które posiadły tereny o różnych wielkościach, na których planowana była budowa parku magazynowego inwestora LPP.

Rozwiązania

 • Lokalizacja: gmina Stryków
 • Powierzchnia: 170 000 mkw.
 • Klient: reprezentacja właścicieli gruntów pod projekt LPP
 • Sektor: e-commerce
 • Rodzaj umowy: BTS
 • Rodzaj powierzchni: magazyn wysokiego składowania

Zakres usług

 1. RFI wymogów i oczekiwań klienta:
  • Proces RFI został zainicjowany w celu zrozumienia dokładnych wymagań i oczekiwań klienta. Wymagane dokumenty i informacje zostały przekazane, aby umożliwić odpowiednie przygotowanie się do realizacji projektu.
 2. Przedstawienie nieruchomości spełniających kryteria zapotrzebowania klienta:
  • Po zebraniu danych od klienta przeprowadzono dokładne badania rynku nieruchomości w celu zidentyfikowania odpowiednich nieruchomości, które spełniły kryteria zapotrzebowania. Następnie zostały one przedstawione klientowi do jego rozważenia.
 3. Opracowanie strategii i prowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości:
  • Po zidentyfikowaniu potencjalnych nieruchomości opracowano strategię negocjacji i rozpoczęto negocjacje z właścicielami nieruchomości. Proces negocjacji obejmował ustalanie warunków umów i uzgadnianie szczegółów transakcji.
 4. Koordynacja i uczestniczenie w spotkaniach z organami administracji rządowej i samorządowej:
  • W trakcie projektu była prowadzona koordynacja spotkań z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i aprobat.
 5. Podpisanie umowy przedwstępnej i stała współpraca z kancelarią notarialną:
  • Umowa przedwstępna została podpisana po zakończeniu negocjacji. W ramach projektu utrzymana była stała współpraca z kancelarią notarialną, która nadzorowała i obsługiwała proces prawny związany z transakcją.
 6. Koordynacja działań związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej i przekazaniem nieruchomości:
  • Po podpisaniu umowy przedwstępnej przeprowadzono koordynację działań mających na celu finalizację umowy przyrzeczonej i przekazanie nieruchomości klientowi. Proces ten obejmował szereg kroków i działań logistycznych.