Proces dostarczenia działki, która została przeznaczona pod budowę nieruchomości komercyjnej o charakterze biurowo-produkcyjnym, był skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym wieloetapowego planowania, analizy, a także uzyskania niezbędnych zezwoleń i spełnienia licznych kryteriów związanych z lokalizacją i przeznaczeniem terenu.

Rozwiązania

 • Lokalizacja: gmina Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
 • Powierzchnia: 6 200 mkw.
 • Klient: reprezentacja właścicieli gruntów pod projekt klienta Smart Trading Company Sp. z o.o.
 • Sektor: energetyczny
 • Rodzaj umowy: BTO
 • Rodzaj powierzchni: produkcyjna

Zakres usług

 1. Wstępna analiza działki pod względem tytułu prawnego:
  • Pierwszym krokiem była dokładna analiza dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym aktu notarialnego, księgi wieczystej i ewentualnych innych dokumentów.
  • Należało zweryfikować, czy tytuł prawny do nieruchomości jest klarowny i nieobciążony roszczeniami, czy hipotekami.
 2. Analiza obciążeń:
  • Kolejnym krokiem była identyfikacja wszelkich obciążeń na nieruchomości, takich jak służebności, zastaw czy hipoteki.
  • Sprawdziliśmy również, czy nieruchomość nie była objęta ograniczeniami w planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przeznaczenie działki:
  • Następnie ustaliśmy, jaki był aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla działki.
  • Sprawdziliśmy, czy przeznaczenie nieruchomości było zgodne z planowanym wykorzystaniem.
 4. Dokumentacja sprzedażowa:
  • Skompletowaliśmy pełną dokumentację związaną z nieruchomością, w tym jej historią, poprzednimi transakcjami, ewentualnymi umowami przedwstępnymi.
 5. Organizacja wizytacji:
  • Ustaliliśmy terminy i zorganizowaliśmy wizytacje nieruchomości dla potencjalnych nabywców lub inwestorów.
  • Przygotowaliśmy profesjonalne prezentacje nieruchomości.
 6. Koordynacja z organami administracji:
  • Ustaliliśmy i koordynowaliśmy spotkania z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej w celu omówienia wszelkich formalności, zezwoleń czy regulacji związanych z nieruchomością.
 7. Koordynacja działań związanych z umową przyrzeczoną:
  • Przygotowaliśmy dokumenty i umowy, w tym umowy przedwstępnej.
 8. Przekazanie nieruchomości:
  • Zorganizowaliśmy procesy przekazania nieruchomości po podpisaniu umowy, w tym aktu notarialnego, opłat podatkowych i wszelkich niezbędnych formalności.

Ten proces wymagał precyzji, staranności i znajomości prawa oraz procedur związanych z obrotem nieruchomościami.