W 1 połowie 2023 roku popyt na biurowym rynku w biurowych strefach centralnych Warszawy wyniósł niemal 190 000 mkw. Natomiast w strefach położonych poza centrum miasta odnotowano umowy najmu na łączną powierzchnię niespełna 140 000 mkw. W rezultacie udział stref centralnych i pozacentralnych w sumarycznym popycie wyniósł odpowiednio 58% i 42%.

Popularne lokalizacje biurowe w Warszawie

Lokalizacjami, w których najemcy najaktywniej poszukiwali powierzchni biurowej w I połowie 2023 roku w Warszawie były zachodnia część strefy Centrum, skupiona wokół Ronda Daszyńskiego (21% całkowitego popytu) oraz Centralny Obszar Biznesu (20%). Zainteresowaniem cieszyła się także strefa wyznaczona przez korytarz Al. Jerozolimskich, w szczególności jej podstrefa Jerozolimskie-Dolne (10%). Wśród stref pozacentralnych relatywnie dużą aktywność najemców odnotowano na Służewcu (14% całkowitego popytu). Udział pozostałych stref i podstref biurowych był nieznaczny (poniżej 10%).

Popyt na rynku biurowym w Warszawie opracowanie AXI IMMO

Udział nowych umów najmu (włączając umowy przednajmu) w sumarycznym popycie odnotowanym w I połowie 2023 roku wyniósł 60,2%, ekspansje stanowiły 4,4%, natomiast renegocjacje dotychczasowych umów – 35,4%. Aż 68% aktywności najemców w strefach centralnych stanowił popyt netto (bez renegocjacji). Na wyróżnienie zasługuje również Mokotów – w tej strefie w 1 połowie 2023 roku zawierano wyłącznie nowe umowy na powierzchnie biurowe.

Sektor usług dla biznesu najaktywniejszą grupą najemców

W pierwszej połowie 2023 roku najaktywniejszą kategorią najemców nowoczesnych biur były firmy reprezentujące sektor usług dla biznesu (20% całkowitego popytu), następnie firmy IT (12%) oraz firmy z branży bankowej i ubezpieczeniowej (10%). Firmy oferujące usługi dla biznesu zdecydowanie preferowały lokalizacje w centrum miasta – tam zawarły większość umów w 1 połowie 2023 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku firm świadczących usługi finansowe. Natomiast branża IT w 1 połowie 2023 roku na swoje biura najchętniej wybierała strefy Służewiec i Al. Jerozolimskie. Warto zaznaczyć, że większość popytu ze strony branży informatycznej stanowiły decyzje o przedłużeniu dotychczasowego najmu w tych lokalizacjach niż decyzje o zawieraniu nowych umów. Przykładowo, w obiekcie Taifun położonym w korytarzu Al. Jerozolimskich, miała miejsce trzecia co do wielkości największa transakcja najmu w 1 połowie 2023 roku: firma Lionbridge Poland renegocjowała umowę na 7 100 mkw.

W 1 połowie 2023 roku dominowały transakcje najmu na małe powierzchnie biur. Najwięcej umów zostało podpisanych na przestrzeń poniżej 500 mkw.

 

Więcej o rynku biurowym w Warszawie dowiesz się z raportu Rynek nieruchomości biurowych w Warszawie w I połowie 2023 r.