+48 22 111 00 0148 22 50 58 440
Zgłoś Ofertę ENG
header

Kontakt do nas

tel. + 48 22 50 58 440
tel. + 48 22 111 00 01
e-mail: office@axiimmo.com

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

zdjęcie narzędzia zarządzania nieruchomościami Zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi w AXI IMMO zajmuje się dział Property Management, w którym pracują wykwalifikowani specjaliści działający na rynku nieruchomości od wielu lat.
Nasi zarządcy należą do Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie (PSZN) i postępują zgodnie z Kodeksem Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości PFRN.

W zakresie usług zarządzania technicznego nieruchomości dział Property Management AXI IMMO prowadzi następujące działania:

 • Prowadzenie książki nieruchomości
 • Nadzór nad archiwizacją wszelkiej dokumentacji nieruchomości
 • Nadzór nad usługami infrastruktury (ochrona i utrzymanie czystości)
 • Nadzór nad usługami obsługi technicznej
 • Nadzór nad wykonaniem umów z dostawcami mediów, w tym:
 1. Umów o dostawy energii elektrycznej;
 2. Umów na dostawę wody i odbiór ścieków;
 3. Umów telekomunikacyjnych i innych;
 • Optymalizacja wszelkich składników kosztów nieruchomości
 • Nadzór nad prowadzeniem wszelkich czynności wymaganych przez prawo budowlane i inne przepisy

Do głównych zadań w zakresie zarządzania umowami najmu należą:

 • Wystawianie faktur dla najemców
 • Windykacja należności
 • Budżetowanie i rozliczanie zaliczek na koszty wspólne
 • Aktywne zarządzanie najmem i utrzymanie bieżącej relacji z najemcami
 • Aneksowanie umów
 • Obsługa rotacji najmu

Do głównych zadań w zakresie zarządzania relacjami z otoczeniem należą:

 • Utrzymywanie relacji z władzami lokalnymi, instytucjami mającymi wpływ na sytuację nieruchomości
 • Prowadzenie polityki ubezpieczeniowej nieruchomości
 • Marketing i PR nieruchomości

W zakresie zarządzania relacjami z właścicielem dział Property Management prowadzi:

 • Regularne raportowanie na temat budżetu nieruchomości i jego rozliczenia
 • Przedstawia możliwości rozwoju i poprawy efektywności ekonomicznej nieruchomości
 • Raportowanie operacyjne w ustalonym trybie, formie i zakresie
 • Reprezentację właściciela w zakresie otrzymanych pełnomocnictw