Property Management i Facility Management

Zintegrowane usługi property management i facility management

Usługi z zakresu property management i facility management są jedną z dziedzin rynku nieruchomości komercyjnych, którymi zajmuje się AXI IMMO. Zespół specjalistów działu Property & Facility Management AXI IMMO posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami magazynowo-produkcyjnymi, biurowymi, handlowymi, a także mieszkaniowymi. Usługi property i facility management obejmują wszelkie działania o charakterze prawnym, administracyjnym, technicznym, finansowym, a także marketingowym i organizacyjnym.


Property management: zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

  • Zarządzanie techniczne nieruchomością, w tym m.in. prowadzenie książki nieruchomości, nadzór nad usługami obsługi technicznej, infrastruktury, wykonaniem umów z dostawcami mediów i prowadzeniem wszelkich czynności wymaganych przez prawo budowlane i inne przepisy.
  • Zarządzanie umowami najmu, w tym m.in. aneksowanie umów, obsługa rotacji najmu, budżetowanie.
  • Aktywne zarządzenie najmem i utrzymanie bieżącej relacji z najemcami.
  • Zarządzanie relacjami z właścicielem nieruchomości, w tym aktywne uczestnictwo w budowaniu strategii rozwoju i poprawy efektywności ekonomicznej nieruchomości.
  • Reprezentacja właściciela w zakresie otrzymanych pełnomocnictw.
  • Zarządzanie relacjami z otoczeniem nieruchomości, w tym m.in. władzami lokalnymi i instytucjami mającymi wpływ na sytuację nieruchomości.

Facility management: integracja ludzi, miejsca, procesów i technologii

  • Tworzenie dedykowanych rozwiązań FM, w tym dopasowanie i integracja usług dla nieruchomości.
  • Optymalizacja kosztowa dostaw i usług związanych z utrzymaniem i obsługą nieruchomości oraz najemców.
  • Poprawa organizacji działań, koordynowanie procesów, usprawnianie funkcjonowania obiektu.
  • Monitoring jakości wdrożonych usług.

Strategia facility management i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi dopasowana jest do rodzaju i standardu obiektu, a także potrzeb Klienta. Celem naszych działań jest nie tylko administrowanie obiektami, ale również podnoszenie ich wartości.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.