#SSE

Magazyny w SSE, czyli na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Specjalna strefa ekonomiczna jest wydzieloną administracyjne częścią terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. W czerwcu 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która pozwala uzyskać zwolnienie z podatków dochodowych na terenie całego kraju, nie oznacza to jednak likwidacji stref, które mają funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

Celem SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów m.in. przez przyciąganie nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy czy rozwój eksportu.

Zobacz magazyny znajdujące się na terenach objętych SSE w Polsce.

Artykuły
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

16 kwietnia 2015

Specjalne Strefy Ekonomincze

SSE to miejsca podlegające specjalnemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.