#crossdock

Magazyny z bramami dla obsługi towaru w sposób crossdock, które umożliwiają przeładunek towarów z jednego pojazdu do drugiego bez konieczności składowania towaru.

Zobacz magazyny crossdock do wynajęcia w Polsce

Często magazyny umożliwiające crossdocking poszukiwane są przez firmy kurierskie oraz logistyczne prowadzące centrum dystrybucji.

Dzięki crossdocking możliwe jest ograniczenie ogniw w łańcuchu dostaw, co umożliwia dalej skrócenie czasu dostaw towaru. Inna zaleta to zmniejszenie ryzyka potencjalnego opóźnienia. Kolejna to skrócenie do minimum lub całkowite pominięcie procesu składowania towaru w magazynie.

W magazynach przeznaczonych do crossdockingu bramy (często bramy kurierskie) i doki służące do rozładunku i załadunku towaru znajdują się po przeciwległych stronach magazynu, aby usprawnić czas przeładunku z różnego rodzaju i wielkości samochodów. Hale mogą być także wyposażone we wjazdy — tzw. loading fingers.