Duża ilość powierzchni w budowie z terminem oddania na 2015-2016 r., wysoki współczynnik powierzchni niewynajętych i dobry popyt z przewagą nowych transakcji to główne – pozwalające na pozytywne prognozy – tendencje na rynku biurowym w I kw. 2015 r.

Podaż

Nowa podaż budynków biurowych w Warszawie w I kw. 2015 roku wyniosła 84 000 mkw., z czego 63% znajdowało się w budynkach zlokalizowanych poza centrum miasta. Całkowita podaż powierzchni biurowej w Warszawie kształtuje się na poziomie ok. 4,48 mln mkw. Obecnie w budowie znajduje się ok. 600 000 mkw. z terminem realizacji na lata 2015-2016.

Rosnąca w szybkim tempie podaż ma wpływ na wysoki współczynnik powierzchni niewynajętej, który pod koniec I kw. 2015 roku wyniósł ok. 13,4%. Oznacza to wzrost o niemal 1,2 p.p. rdr. Szczególnie wyraźnie wskaźnik pustostanów wzrósł w centrum, gdzie wynosi 15,5% (4,6 p. p. rdr).

Popyt

Wolumen podpisanych umów najmu na koniec I kw. 2015 roku wyniósł 170 000 mkw. (wzrost o 30% rdr). W strukturze podpisanych umów dominowały nowe transakcje (ponad 58%). Udział transakcji typu pre-let wyniósł 14%, zaś renegocjacji 28%.

Czynsze na rynku biurowym

Wywoławcze miesięczne stawki czynszów na koniec 2014 roku wahały się między 16 a 25 EUR/mkw. w budynkach zlokalizowanych w COB oraz 11-18 EUR/m kw. w pozostałych dzielnicach. Zachęty oferowane przez właścicieli budynków sprawiają, że efektywne stawki czynszu są niższe od wywoławczych średnio o 15-30%.

Prognozy

Według prognoz analityków rynkowych popyt powinien utrzymać się na dotychczasowym poziomie, jednak coraz większa aktywność deweloperów może wpłynąć na wzrost wskaźnika pustostanów. W konsekwencji może być odczuwalna presja na deweloperów i właścicieli na obniżki stawek czynszów lub na stosowanie różnego rodzaju zachęt, w postaci kilkumiesięcznych zwolnień z czynszów czy kontrybucji przy wykończeniu powierzchni.