Raport AXI IMMO i Gerald Eve International “European Property Market Brief”, analizujący inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych w 2016 roku.

Według najnowszego raportu AXI IMMO i Gerald Eve International “European Property Market Brief” analizującego inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych, prognoza wzrostu dla rynku w Europie jest pozytywna. Nastroje inwestorów są dobre pomimo zawirowań politycznych i niepewności jakie niosą za sobą Brexit oraz zbliżające się wybory w krajach Europy Zachodniej. Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej odnotowują najlepsze od dekady wyniki, wartość transakcji w regionie przekroczyła 11 mld euro w 2016 r.

Raport „European Property Market Brief”

Raport „European Property Market Brief” to efekt pracy ponad 800 specjalistów zrzeszonych w ramach Gerald Eve International, aktywnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Publikacja zawiera opinie, a także twarde dane pozwalające na porównanie sytuacji, oszacowanie ryzyk i możliwości inwestycyjnych na rynkach biurowym i magazynowym. Partnerzy projektu przeanalizowali uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynków w 12 krajach i 24 różnych miastach.

Raport, który przygotowaliśmy z naszymi partnerami w ramach Gerald Eve International to rzetelne źródło wiedzy pochodzącej od lokalnych ekspertów z głębokim zrozumieniem lokalnych rynków. Zgodnie specjaliści przyznają, że sytuacja geopolityczna wpływa na decyzje inwestorów, ale dobra koniunktura gospodarcza i wzrosty na rynku najmu, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, niwelują ryzyka… – komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Stawki czynszów na rynku biurowym i magazynowym

Publikacja „European Property Market Brief umożliwia m.in. prześledzenie obecnych trendów dotyczących rynku najmu i aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym i magazynowym. Na rynku biurowym w 17 na 24 analizowane miasta spodziewany jest wzrost czynszów lub utrzymanie się stawek za powierzchnie biurowe na dotychczasowym poziomie, ze względu na ograniczoną liczbę inwestycji w budowie oraz rosnący popyt związany z ekspansjami firm. Spadki prognozowane są jedynie w Warszawie i Stambule. Wśród miast przedstawionych w raporcie najwyższe średnie czynsze na poziomie 1365 euro/mkw. za rok występują w Londynie, najniższe w Antwerpii (155 euro/mkw. za rok), na Górnym Śląsku (162 euro/mkw. za rok) i w Brinie (167 euro/mkw. za rok).

Na rynku magazynowym wzrost czynszów za powierzchnie typu prime przewidywany jest w 10 miastach, w tym m.in. w Pradze, Brinie, na Górnym Śląsku i Barcelonie. Natomiast wśród badanych miast nie ma żadnego, gdzie w 2017 r. oczekiwany jest spadek czynszów. Najwyższe czynsze utrzymują się, podobniej jak w sektorze biurowym w Londynie (179,90 euro/mkw. za rok), następnie w Dublinie (102 euro/mkw. za rok), najniższe w zestawieniu na Górnym Śląsku (43,20 euro/mkw. za rok) i wschodnim Lyonie i Belfaście (46 euro/mkw. za rok).

Inwestycje na rynku nieruchomości – trendy i perspektywy

Ze względu na utrzymującą się wysoką aktywności najemców i perspektywy wzrostu stawek czynszów za wynajem powierzchni rośnie aktywność inwestorów na rynkach nieruchomości w większości badanych krajów, pomimo atmosfery niepewności politycznej związanej z wdrożeniem procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz wyborów we Francji i Niemczech. W 22 z 24 miast spodziewany jest wzrost zainteresowania inwestorów produktami logistycznymi. Na wszystkich badanych rynkach stopy zwrotu z inwestycji typu prime wykazują tendencję niżową lub utrzymują się na stabilnym poziomie. Specjaliści podkreślają, że poza kapitałem z starego kontynentu oraz USA, widoczne są fundusze z Azji i Bliskiego Wschodu.

Pobierz pełny raport AXI IMMO i Gerald Eve Internationl “European Property Market Brief”:

⇓ Raport: Inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie – “European Property Market Brief” (w j. angielskim) – PDF|4 MB