+48 22 111 00 0148 22 50 58 440
Zgłoś Ofertę ENG
header

Przy autostradach bez zmian

Kryzys nie dotknął cen gruntów inwestycyjnych w pobliżu planowanych autostrad. 1/2 Ceny transakcyjne gruntów inwestycyjnych mimo kryzysu systematycznie w górę. 2/2 Ceny transakcyjne gruntów inwestycyjnych (przeznaczenie magazyny, produkcja).

Tereny w okolicach autostrady A2 w promieniu 30 km na zachód od Warszawy. Podczas gdy w latach 2008 – 2009 ceny transakcyjne gruntów inwestycyjnych w Polsce uległy wyraźnym spadkom, a transakcje sprzedaży nieruchomościami gruntowymi należały do rzadkości, rynek gruntów inwestycyjnych w okolicach planowanych budów autostrad zachowywał się inaczej.

Zagłębie magazynowe i produkcyjne aglomeracji warszawskiej, jakim stają się tereny na odcinku planowanej autostrady A2 od zachodniej granicy województwa mazowieckiego w kierunku Warszawy uchroniło się przed kryzysem. W okresie spadków cen w innych segmentach rynku nieruchomości ceny transakcyjne gruntów inwestycyjnych nie tylko nie spadały, ale systematycznie wzrastały. Choć w I połowie 2009 roku tempo wzrostu było nieznaczne to, już w drugiej połowie 2009 roku obserwowano coraz większe wzrosty cen transakcyjnych a z początkiem 2010 roku można było już mówić o wyraźnym ożywieniu sprzedaży gruntów w tym rejonie. Porównując ceny transakcyjne gruntów pod inwestycje magazynowe i produkcyjne zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej autostrady A2 w promieniu około 30 km na zachód od stolicy z okresem analogicznym ubiegłego roku można ocenić, że ceny transakcyjne gruntów wzrosły średnio o 15% – 20%.

Najwyższe ceny osiągały grunty w okolicach planowanych powiązań autostrady A2 z drogami publicznym na terenie Mazowsza, tj. węzeł Wiskitki, węzeł Tłuste, węzeł Pruszków, węzeł Konotopa, gdzie ceny gruntów w miarę zbliżania się lokalizacji w kierunku Warszawy osiągały poziom nawet ponad 400 zł/m2 gruntu. Źródło: Puls Biznesu, www.pb.pl

Powiązane wpisy