Drastyczne ograniczenia, jakie wprowadziła znowelizowana ustawa o obrocie gruntami rolnymi, są wyraźnie odczuwalne w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Rewolucja dla obrotu gruntami uprawnymi, a tym samym całego rynku nieruchomości wynika m.in. z zapisów, iż nieruchomości rolne mogą nabywać jedynie rolnicy indywidualni (z pewnymi wyjątkami).

Zmiany w ustawie z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziły zapisy nowego aktu prawnego z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, który wszedł w życie 30 kwietnia 2016 r.

Ustawa o obrocie gruntami rolnymi, ograniczenia, zagrożenia, ale także szanse dla rozwoju rynku oraz możliwości inwestorów i sposoby radzenia sobie z problemami w aktualnych warunkach prawnych – to tematy, które porusza Renata Osiecka w swojej najnowszej wypowiedzi.

Źródło: Materiał AXI IMMO