Jak ustawa o obrocie gruntami rolnymi wpływa na rynek nieruchomości? Komentuje Renata Osiecka

Ustawa o obrocie gruntami rolnymi w nowym kształcie funkcjonuje ponad pół roku. Jej negatywne skutki są już odczuwalne w sektorze nieruchomości komercyjnych. Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO Group, komentuje wpływ nowych przepisów na rynek.


25 stycznia 2017
Monika Rykowska

Drastyczne ograniczenia, jakie wprowadziła znowelizowana ustawa o obrocie gruntami rolnymi, są wyraźnie odczuwalne w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Rewolucja dla obrotu gruntami uprawnymi, a tym samym całego rynku nieruchomości wynika m.in. z zapisów, iż nieruchomości rolne mogą nabywać jedynie rolnicy indywidualni (z pewnymi wyjątkami).

Zmiany w ustawie z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziły zapisy nowego aktu prawnego z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, który wszedł w życie 30 kwietnia 2016 r.

Ustawa o obrocie gruntami rolnymi, ograniczenia, zagrożenia, ale także szanse dla rozwoju rynku oraz możliwości inwestorów i sposoby radzenia sobie z problemami w aktualnych warunkach prawnych – to tematy, które porusza Renata Osiecka w swojej najnowszej wypowiedzi.

Źródło: Materiał AXI IMMO

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com