Konsekwencją dobrej koniunktury w sektorze magazynowym był wzrost liczby transakcji sprzedaży gruntów inwestycyjnych średnio o 40% w 2015 r. Ze względu na ograniczoną podaż w głównych lokalizacjach logistycznych oraz niską dostępność pracowników w klastrach magazynowych, deweloperzy zaczęli poszukiwać atrakcyjnych gruntów w nowych lokalizacjach w ramach dotychczasowych regionów. Po stronie sprzedawców widoczna jest większa presja na zamykanie transakcji ze względu na planowane zmiany w ustawie w obrocie ziemią.

STABILNE CENY TRANSAKCYJNE

W przypadku sektora magazynowego średnie ceny transakcyjne utrzymują się na dość stabilnym poziomie, choć w głównych lokalizacjach magazynowych takich jak Bielany Wrocławskie, Komorniki czy Stryków, ze względu na niską podaż działek ceny nieznacznie idą w górę. Niska podaż przy głównych węzłach powoduje, że inwestycje przenoszą się na kolejne węzły, gdzie ceny są niższe i dostępność działek jest większa. Nowe lokalizacje związane są też z otwarciem kolejnych odcinków dróg ekspresowych. Przykładowo pod Warszawą nową atrakcyjną lokalizacją staje się węzeł trasy S8 za Jankami. Wzdłuż autostrady A2 działki sprzedają się najlepiej przy węźle Grodzisk Maz. i dalej Wiskitki. Średnie ceny w tych lokalizacjach wahają się w przedziale od 100 zł do 250 zł za mkw. Na Górnym Śląsku zyskały lokalizacje wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej oraz miejscowości położone w północnej części województwa wzdłuż autostrady A1 i drogi ekspresowej S1. Pod względem technicznym oraz prawnym coraz więcej działek jest dobrze przygotowanych, choć w wielu lokalizacjach nadal problemem pozostaje duże rozdrobnienie działek oraz brak odpowiedniego dojazdu. Wśród nabywców największy popyt jest na działki o średnim areale od 5 do 10 ha.

PROGNOZY

Na razie sytuacja na rynku gruntów pod inwestycje magazynowe pozostaje stabilna, jednak może ulec zmianie po 1 maja br. Jeśli nowe przepisy związane z obrotem ziemią zostaną wprowadzone, możemy spodziewać się wzrostu cen działek pod inwestycje przemysłowe, które znajdują się pod miejscowym planem i/lub mają przeznaczenie budowlane. Natomiast będziemy obserwować spadek cen działek rolnych. Dodatkowo zapisy związane z wydłużoną do 5 lat karencją zakazu sprzedaży ziemi oraz zwiększone uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych może skutkować wydłużeniem procedur związanych z zakupami terenów inwestycyjnych.