AXI IMMO wprowadza nową strategię Zrównoważonego Rozwoju

Start programu POWER TO GREEN


20 października 2021
Monika Rykowska
AXI IMMO wprowadza nową strategię Zrównoważonego Rozwoju

Dbałość o środowisko, społeczeństwo, jak i zmiany w zakresie zarządzania firmą to elementy, które znalazły się w zrównoważonym zielonym manifeście firmy doradczej AXI IMMO. Publikując dokument AXI IMMO POWER TO GREEN firma dołącza do globalnego trendu związanego z wprowadzaniem w przedsiębiorstwach strategii ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). AXI IMMO chce świadomie uczestniczyć w procesie wprowadzania zmian na rynku nieruchomości komercyjnych i poprzez swoją działalność zachęcić kolejne podmioty, w tym swoich klientów, parterów biznesowych i pracowników, do podjęcia podobnych działań.

Nową misją firmy AXI IMMO poza działalnością typowo biznesową będzie zwrócenie uwagi wszystkich uczestników rynku tj. inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców i najemców na globalne problemy związane ze środowiskiem i społeczeństwem. Wprowadzenie zielonych rozwiązań czy podjęcie odpowiednich kroków w tym kierunku to już nie tylko domena dużych korporacji, ale także mniejszych podmiotów, które chcą aktywnie brać udział w tym procesie. Zarządzanie zmianą jest długotrwałe, dlatego jesteśmy świadomi, że część ze wskazanych obecnie postanowień po czasie zastąpią inne. Chcemy pozostać elastyczni w swoich postanowieniach i realizować takie założenia, które przyniosą największe korzyści dla środowiska i społeczeństwa – wyjaśnia Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.

Firma doradcza AXI IMMO reprezentuje sektor nieruchomości komercyjnych i jest świadoma swojego bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko. Przygotowując zrównoważony manifest „AXI IMMO POWER TO GREEN” zdecydowała się rozpocząć długą drogę w realizacji strategii ESG, czyli działań związanych ze zmianami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania firmą. Jednym z pierwszych elementów strategii jest wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony środowiska. AXI IMMO chce nieść przykład dla swoich partnerów biznesowych i klientów, a także brać czynny udział rozszerzaniu świadomości pracowników.

Jesteśmy świadomi, że wprowadzenie dużych, niemal natychmiastowych zmian, zamiast im sprzyjać może przynieść odwrotny efekt. Dlatego chcemy krok po kroku sumiennie realizować postanowienia i wspólnie decydować o kolejnych. Liczymy na wprowadzenie większej równowagi w naszej organizacji, ponieważ to zdecydowanie najlepsza droga do tego, aby każdy pracownik czuł się potrzebny, a jego głos został dostrzeżony – dodaje Renata Osiecka.

Wśród zaplanowanych działań marketingowych związanych z wprowadzeniem zrównoważonego manifestu AXI IMMO POWER TO GREEN nie mogło zabraknąć spójnej komunikacji wizualnej. Jednym z pierwszych działań zwracających uwagę naszych klientów i partnerów biznesowych będzie dołączenie specjalnej stopki informującej o rozpoczęciu procesu zmian w organizacji. Akcji tej będzie towarzyszyć okazjonalny mailing. Przygotujemy również specjalne miejsce na stronie www, aby każdy miał  swobodny dostęp do naszego programu i założeń. Oficjalnie AXI IMMO POWER TO GREEN zainauguruje w piątek 22 października podczas akcji sprzątania Kampinoskiego Parku Narodowego – podsumowuje Monika Rykowska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Marketingu, AXI IMMO.

Zapoznaj się z Zielonym manifestem Power To Green.

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com