AXI IMMO aktywnie współpracuje z wieloma firmami niemieckimi. Wśród naszych klientów można znaleźć firmy z sektora transportu i logistyki, ale też producentów z różnych sektorów gospodarki.

Polsko-Niemiecka Izba Handlowa (AHK) jest największą i najstarszą izbą handlową w Polsce, zrzesza ponad 900 firm prowadzących działalność na terenie Polski i Niemiec. Izba prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju biznesu i wymiany kontaktów handlowych pomiędzy firmami członkowskimi.

Więcej informacji o Polskie-Nimieckiej Izbie Handlowej można znaleźć na: www.ahk.pl