AXI IMMO członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej

Miło nam poinformować, że zostaliśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej.


1 marca 2013
Monika Rykowska
AXI IMMO

AXI IMMO aktywnie współpracuje z wieloma firmami niemieckimi. Wśród naszych klientów można znaleźć firmy z sektora transportu i logistyki, ale też producentów z różnych sektorów gospodarki.

Polsko-Niemiecka Izba Handlowa (AHK) jest największą i najstarszą izbą handlową w Polsce, zrzesza ponad 900 firm prowadzących działalność na terenie Polski i Niemiec. Izba prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju biznesu i wymiany kontaktów handlowych pomiędzy firmami członkowskimi.

Więcej informacji o Polskie-Nimieckiej Izbie Handlowej można znaleźć na: www.ahk.pl

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com