Słownik podstawowych pojęć związanych z rynkiem nieruchomości magazynowo-produkcyjnych

Słownik podstawowych pojęć związanych z rynkiem nieruchomości magazynowo - produkcyjnych


1 czerwca 2015
Monika Rykowska
Słownik Magazyny

Każda sektor rynku –  również nieruchomości magazynowo-produkcyjnych – posiada zestaw branżowych pojęć. Ze względu na specyfikę rynku i związaną z nim nomenklaturę, zdecydowaliśmy się stworzyć zbiór najważniejszych terminów wraz z próbą ich objaśnienia.

A

Antresola/mezzanine

znajdującą się ponad przedzielającym pomieszczenie stropem górna część magazynu o mniejszej powierzchni niż powierzchnia tej kondygnacji; od strony pomieszczenia, z którego została wydzielona, nie jest zamknięta przegrodami budowlanymi. W obiektach magazynowych antresola często przeznaczona jest na powierzchnię biurową.

B

Bank gruntów

zasób nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do realizacji inwestycji, których właścicielem jest deweloper.

Brama na poziomie „0”

wjazd do magazynu bezpośrednio z poziomu gruntu dla pojazdów takich jak, wózki widłowe czy samochody ciężarowe; standardowe wymiary bramy: 3,5 x 4,2 m. Posadzka w magazynie i plac manewrowy są na tym samym poziomie co brama „0”.

Bocznica kolejowa

odgałęzienie toru przeznaczone do załadunku i wyładunku wagonów podczas postoju pojazdów kolejowych. W jej skład wchodzą urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Usytuowanie bocznicy w pobliżu obiektu magazynowego zwiększa efektywność dystrybucyjną w modelu intermodalnym.

BTS (Built-To-Suit)

obiekt magazynowy lub produkcyjny „szyty na miarę” – projektowany i budowany przez dewelopera dla dedykowanego odbiorcy zgodnie z jego indywidualnym zapotrzebowaniem.

C

Chłodnia

obiekt bądź wydzielone pomieszczenie przeznaczone do przechowywania produktów wymagających niskich temperaturach. W zależności od konkretnego przeznaczenia chłodni,utrzymywana w jej wnętrzu temperatura wynosi od 0 do 4 °C.

Cross-dock

obiekt magazynowy typu cross-dock posiada doki na dwóch przeciwległych ścianach budynku; dostępny jest z kilku stron i może oferować minimalny moduł do wynajęcia od połowy głębokości obiektu. Magazyny o tym charakterze cieszą się popularnością szczególnie wśród firm kurierskich.

Czynsz bazowy

inaczej nazywany czynszem nominalnym lub podstawowym, to stawka wyjściowa oferowana przez właściciela danego obiektu – podawana jest w przeliczeniu na metr kwadratowy proponowanej powierzchni.

Czynsz efektywny

inaczej nazywany czynszem rzeczywistym, to czynsz bazowy z uwzględnieniem zakresu zwolnień oferowanych przez właściciela liczonych w okresie trwania umowy.obiekt bądź wydzielone pomieszczenie przeznaczone do przechowywania produktów wymagających niskich temperaturach. W zależności od konkretnego przeznaczenia chłodni,utrzymywana w jej wnętrzu temperatura wynosi od 0 do 4 °C.

D

Deweloper

inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która przeznacza kapitał na budowę nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Zazwyczaj dokonuje zakupu nieruchomości, nadzoruje proces inwestycyjny od projektowania do sfinalizowania budowy, następnie sprzedaży bądź wynajem.

Dok rozładunkowy/załadunkowy

element magazynu, na które składa się brama przemysłowa, uszczelnienie bramowe, platforma rozładowcza, obojniki gumowe i naprowadzacze kół – służy do rozładunku i załadunku samochodu typu TIR.

E

Early access

dostęp najemcy do obiektu lub jego części przed datą rozpoczęciu najmu. Dostęp do magazynu nie oznacza możliwości prowadzenia operacji na jego terenie.

F

Fee developement

opłata uiszczana deweloperowi przez zleceniodawcę za realizację inwestycji.

I

Inwestycja green-field

forma bezpośredniej inwestycji zagranicznej, polegającej na kupnie bądź dzierżawie niezagospodarowanego uprzednio terenu i sfinansowania nowego obiektu na jego terenie.

Inwestycja brown-field

rodzaj inwestycji zagranicznej, polegającej na kupnie bądź dzierżawie zdegradowanych budynków lub obiektów infrastruktury przemysłowej, którym nadawane są nowe funkcje.

K

Klapy dymowe

główny element grawitacyjnego systemu oddymiania – służą do odprowadzenia dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej na zewnątrz obiektu objętego pożarem.

Koszty eksploatacyjne

koszty niezbędne do funkcjonowania danej nieruchomości; są to m.in. podatki oraz opłaty od nieruchomości, koszty remontów i konserwacji, koszty zarządzania, ochrony, ubezpieczenia.

M

Magazyn A-klasowy

obiekt magazynowy cechujący się wysoką jakością wykończenia oraz charakterystyczną specyfikacją techniczną. Zgodnie z normami obiekt A-klasowy powinien posiadać min. wysokość w świetle: 10 m, nośność posadzki min. 5 t/mkw., tryskacze, ogrodzenie i zapewnioną ochronę oraz system przeciwpożarowy.
 

Mroźnia

obiekt bądź wydzielone pomieszczenie przeznaczone do przechowywania produktów wymagających niskich temperaturach. W zależności od konkretnego przeznaczenia mroźni utrzymywana w jej wnętrzu temperatura wynosi od -1 do -25 °C.

N

Nadzór inwestorski

dobrowolna lub obligatoryjna kontrola obiektu podczas procesu budowlanego. Może zostać ustalona przez inwestora bądź odgórnie nałożona przez decyzyjny w kwestii pozwolenia na budowę organ.

Nawa

powierzchnia magazynu ograniczona siatką słupów.

Nośność posadzki

inaczej wytrzymałość posadzki; związana jest z klasą betonu oraz zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Między innymi od nośności posadzki zależny jest charakter działalności, którą można prowadzić na terenie obiektu. Standardowa nośność posadzki: 5 t/mkw.

P

Park magazynowy

zespół obiektów magazynowych z przeznaczeniem na wynajem.

Projekt spekulacyjny

obiekt magazynowy projektowany i budowany pod ogólne zapotrzebowanie rynkowe, bez dedykowanego odbiorcy. Projekt jest realizowany bez zabezpieczenia wcześniejszymi umowami najmu.

Plac manewrowy

plac znajdujący się przed magazynem. Umożliwia manewrowanie pojazdów przy dokach i rampach; w pobliżu doków wysokość placu manewrowego jest obniżona o ok. 120 cm względem posadzki hali magazynowej.

Pomieszczenia techniczne

oddzielone pomieszczenia przeznaczone do przechowywania urządzeń – np. kotłownia, pomieszczenie transformatorów czy pomieszczenia ładowani akumulatorów wózków widłowych.

R

Rampa rozładunkowa/przeładunkowa

betonowa lub stalowa platforma o wysokości do 120 cm powyżej poziomu placu manewrowego, dobudowana do elewacji budynku. Umożliwia rozładunek samochodów ciężarowych przy użyciu wózków widłowych.

Regały wysokiego składowanie

regały służące do składowania różnego rodzaju towarów na terenie magazynu w celu maksymalnej oszczędności powierzchni oraz zwiększenia wydajności i elastyczności logistyki.

S

SBU (Small Business Unit)

obiekt będący odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta na mniejszy moduł magazynowy przy większej, reprezentatywnej powierzchni biurowej; tego typu projekty realizowane są najczęściej na terenie dużych miastach.

Siatka słupów

odległość pomiędzy osiami słupów konstrukcyjnych wewnątrz magazynu. Standardowy rozstaw siatki słupów to: 12 x 24 m lub 12 x 22,5 m.
 
Suwnica

grupa urządzeń dźwigowo-transportowych wyposażona w system podnoszenia i opuszczania ciężkich materiałów.
 
Świetliki

doświetlenie dachowe znajdujące zastosowanie w halach produkcyjnych i magazynach; gwarantują naturalne światło słoneczne i brak cienia.

T

Tryskacze ESFR

system instalacji przeciwpożarowej, mającej na celu zabezpieczanie obiektu przed rozprzestrzenianiem się wody w wypadku pożaru. W jej skład wchodzi zbiornik wody, stacja pomp i instalacja budynkowa.

U

Umowa typu pre-lease/pre-let

umowa najmu podpisywana przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Umowa najmu

umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy na określony lub nieokreślony czas, w zamian za wynagrodzenie w postaci opłacanego przez najemcę czynszu.

Umowa short-term

umowa pomiędzy podmiotem wynajmującym a najemcą na czas określony krótko-terminowy. Za umowę krótko-terminową uznaje się transakcję dotyczącą najmu do 3 lat.

Umowa long-term

umowa pomiędzy podmiotem wynajmującym a najemcą na czas określony długo-terminowy. Za umowę długo-terminową uznaje się transakcję dotyczącą najmu powyżej 5 lat.

W

Wysokość magazynu

wewnętrzna wysokość obiektu, która mierzona jest od wykończonej posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu. Standardowa wysokość wynosi 10 m.

Wskaźnik pustostanów

procentowe przedstawienie niezajętych przez najemców powierzchni z danego sektora w stosunku do istniejącej podaży.
 

 

 

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com