Renegocjacje umów najmu powierzchni magazynowych to nie tylko remedium na kryzys, ale także doskonałe narzędzie generujące oszczędności w czasach gospodarczego prosperity.

Poprawnie przeprowadzony proces renegocjacji gwarantuje najemcom oszczędności kosztów nawet do 20-30%.

Mając na uwadze perspektywę końca obowiązującej umowy firmy mogą rozważyć renegocjacje warunków umowy najmu dotychczas zajmowanej powierzchni lub relokację do innej powierzchni. Na swojego doradcę warto wybrać doświadczonego doradcę specjalizującego się w pośrednictwie transakcyjnym na rynku nieruchomości komercyjnych.

Profesjonalny partner przeprowadzi proces renegocjacji. Przedstawi także kompleksową analizę rynkową, propozycje innych nieruchomości istniejących oraz planowanych, które potencjalnie mogłyby spełnić oczekiwania firmy. Doradca pomoże przy rozmowach z dotychczasowym wynajmującym, gdzie najemca może otrzymać ciekawą ofertę najmu. Często renegocjacje pomiędzy stronami są rozstrzygnięciem “win-win”. Najemca pozostaje w wynajmowanym magazynie zaś wynajmujący unika pustostanu i ma zapewnioną współpracę ze znanym już sobie najemcą.

Rozpoczęcie procesu renegocjacji warto rozpatrzyć nawet ponad rok wcześniej przed upływem końca obowiązującej umowy. Dzięki temu strony mogą się odpowiednio przygotować i podjąć decyzje z rozwagą i bez pośpiechu, analizując wszystkie możliwe opcje.

Renegocjacje przy wsparciu AXI IMMO

Przykładem udanych renegocjacji umowy jest z pewnością transakcja najmu powierzchni w parku P3 Poznań przez Sushi & Food Factor. Najemca zdecydował się na renegocjację umowy najmu 2 400 mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej równolegle z ekspansją na kolejnych 1800 mkw. Kompleksową obsługę transakcji oraz negocjacje w imieniu Sushi & Food Factor przeprowadziliśmy w 2020 roku.

Innym dobrym przykładem renegocjacji jest wynajem powierzchni magazynowej Prologis Park Warsaw II przez  Schrack Technik Polska, gdzie mieści się centrala tego austriackiego dostawcy produktów i rozwiązań w zakresie rozdziału energii elektrycznej oraz transmisji danych teletechnicznych. Firma zajmowała 2550 mkw. powierzchni magazynowej i ponad 1300 mkw. biurowej. Mając na uwadze perspektywę końca obowiązującej umowy Schrack Technick rozważała renegocjacje warunków najmu zajmowanej powierzchni lub relokację centrali. Ostatecznie firma pozostała w Prologis Park Warsaw II, gdzie otrzymała od wynajmującego satysfakcjonującą ofertę.