Renegocjacje umów najmu na rynku powierzchni magazynowych w czasach kryzysu i prosperity

Renegocjacje umów najmu powierzchni magazynowych


18 listopada 2009
Monika Rykowska
AXI IMMO

Renegocjacje umów najmu powierzchni magazynowych to nie tylko remedium na kryzys, ale także doskonałe narzędzie generujące oszczędności w czasach gospodarczego prosperity.

Poprawnie przeprowadzony proces gwarantuje najemcom oszczędności kosztów nawet do 20-30%.

Mając na uwadze perspektywę końca obowiązującej umowy firmy mogą rozważyć renegocjacje warunków umowy najmu dotychczas zajmowanej powierzchni lub relokację do innej powierzchni. Na swojego doradcę warto wybrać doświadczonego doradcę specjalizującego się w pośrednictwie transakcyjnym na rynku nieruchomości komercyjnych.

Profesjonalny partner przeprowadzi proces renegocjacji, przedstawi kompleksową analizę rynkową, propozycje innych lokalizacji istniejących oraz planowanych, które potencjalnie mogłyby spełnić oczekiwania formy. Doradca pomoże przy rozmowach z dotychczasowym wynajmującym, gdzie najemca może otrzymać ciekawą ofertę najmu. Często renegocjacje pomiędzy stronami są rozstrzygnięciem „win-win”, gdzie najemca pozostając w wynajmowanym magazynie zaś wynajmujący unika pustostanu, ma zapewnioną współpracę ze znanym już sobie najemcą.

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com