Tytułem realizacji całości przedmiotu powyższej umowy, ustalono wynagrodzenie umowne, ryczałtowe w kwocie 37.500.000,00 zł, które zostanie powiększone o należny podatek VAT – podano w komunikacie.

Termin realizacji budowy głównej hali magazynowej przewidziany jest na 15 czerwca, zaś zakończenia wszelkich prac wykończeniowych związanych z umową na 31 grudnia 2014 roku. Suma umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Acion a Telka wynosi 65,95 mln zł (bez VAT). Grupa Kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce.