Firma Segro nadal interesuje się rynkiem polskim, widząc na nim duży potencjał. Włącznie z nowymi projektami zakontraktowanymi w pierwszych 6 miesiącach 2011 r. Segro zawarło w Polsce transakcje na ponad 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Grupa osiągnęła 20,2 miliona funtów rocznego przychodu z tytułu najmu istniejących powierzchni biznesowych oraz z tytułu umów typu pre-let na powierzchnie, które będą dostarczone w kolejnych okresach. W pierwszym półroczu 2010 r. dochód ten wynosił 19,8 mln funtów.

Jak informuje spółka, poziom retencji klientów wzrósł z 58 proc. do 74 proc., zaś zwroty powierzchni obniżyły się o 32 proc. Utracony przychód ze zwrotu powierzchni wyniósł 13,1 mln funtów, dla porównania w pierwszym półroczu 2010 r. było to 19,2 miliona funtów.

Spółka poinformowała także, że poziom pustostanów obniżył się do 11,4 proc., w porównaniu z 12 proc. w grudniu 2010 r. i 14 proc. w czerwcu 2010 r. Łączne wydatki kapitałowe na 29 projektów ukończonych, będących w trakcie budowy lub zakontraktowanych osiągnęły wartość 205 milionów funtów.

Projekty generują roczny przychód z najmu o wartości około 24 milionów funtów, z czego 75 proc. przypada na powierzchnie wynajęte lub objęte umowami typu pre-let.

Głównym celem firmy w Europie jest utrzymanie wyników operacyjnych oraz ujednolicenie portfela projektów skupiających się w dużych miastach i centrach biznesowych. Krajami, którymi firma szczególnie się interesuje, upatrując w nich duży potencjał rozwojowy są: Niemcy, Francja, Polska oraz kraje Beneluxu.

Źródło: www.propertynews.pl