W ciągu trzech lat wartość portfela ma osiągnąć wartość nawet 330 mln zł. Eurocash zawarł z PZU SA, PZU Życie SA i oraz TFI PZU umowy, „przedmiotem których jest określenie praw i obowiązków stron związanych z utworzeniem, działalnością i uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, tworzonym przez TFI PZU”.

Głównym celem tworzonego funduszu będzie nabywanie, za pośrednictwem spółek celowych, nieruchomości, na których są lub będą zlokalizowane hurtownie lub centra dystrybucyjne wykorzystywane przez Eurocash lub spółki z Grupy Eurocash.

Jak szacuje Eurocash, umożliwi to spółkom z Grupy Eurocash zwiększenie dynamiki ekspansji. Ponadto, fundusz nabędzie te nieruchomości, które są w chwili obecnej przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego przysługującego Eurocash. Spółki chcą, by całkowita wartość nieruchomości funduszu przed upływem trzech lat od dnia jego utworzenia wyniosła do 330 mln zł.

Źródło: www.propertynews.pl