Ich oprocentowanie wynosi 2,75 proc. i jest gwarantowane przez PEPF II. Jest to pierwsza emisja niezabezpieczonych obligacji w ramach programu przygotowanego i gwarantowanego przez Prologis International Funding II. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia i akwizycje aktywów, posłużą też jako kapitał obrotowy. Termin wykupu papierów przypada w 2018 roku. Na koniec czerwca 2013 roku PEPF II był właścicielem 220 obiektów magazynowych w 12 krajach europejskich. Ich łączna powierzchnia wynosi 5,2 mln mkw.

źródło: Eurobuild