W trzecim kwartale 2014 roku Prologis wynajął ponad 387 tys. mkw. magazynów w Europie Środkowo-Wschodniej. To o 57 proc. więcej niż przed rokiem.

Transakcje zawarte w Polsce stanowiły ponad 38 proc. wszystkich umów najmu podpisanych przez dewelopera w regionie. Firma podpisała nowe umowy najmu obejmujące 178 tys. mkw. i przedłużyła umowy na łączną powierzchnię 173 tys. mkw. Pozostałą część stanowiły umowy krótkoterminowe. Współczynnik wolnej powierzchni znajdującej się w portfolio Prologis CEE wyniósł 7,7 proc. na koniec trzeciego kwartału. To o 2,2 proc. mniej niż na koniec drugiego kwartału.

W trzecim kwartale 2014 roku Prologis nabył też 25 budynków o łącznej powierzchni ponad 324 tys. mkw. w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Firma poinformowała, że nabyte obiekty logistyczne zostały zakupione po cenie niższej od kosztów odtworzenia.Spółka ukończyła też budowę czterech budynków o łącznej powierzchni 70,5 tys. mkw. we Wrocławiu, Szczecinie i Bratysławie.

Działając aktywnie w pięciu krajach w regionie (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) z portfolio 4,1 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 września 2014 roku).

Źródło: Eurobuild