W Gdańsku, będącym aktualnie największym krajowym ośrodkiem morskim, na rozwój infrastruktury ma zostać przeznaczony 1 mld zł, z czego ok. 600 mln zł ma zostać zaczerpnięte ze środków unijnych.

2014 rok okazał się rekordowym okresem dla rynku Gdańskiego; przeładowana została najwyższa dotychczas ilość towarów, plasując się na poziomie 32 mln t, czyli o 2 mln więcej niż w roku poprzednim. Te pozytywne zmiany spowodowane są w dużej mierze przeładunkiem kontenerów; w ubiegłym roku w porcie obsłużono 1,2 mln kontenerów 20-stopowych. Gdańsk zajmuje 2 miejsce na Bałtyku. Z powodu załamania nsię eksportu przeładunek węgla spadł o niemal 30%.