Jak informuje spółka Polnord, spółka zależna Polnord Warszawa Wilanów IV zawarła z bankiem PKO BP umowy kredytowe na finansowanie kolejnego budynku biurowego wchodzącego w skład kompleksu Wilanów Office Park.

Bank udzielił spółce Polnord Warszawa Wilanów IV kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego VAT z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją budynku biurowego B3 o powierzchni 8.710 mkw., z przeznaczeniem na wynajem. Kredyt inwestycyjny wynosi ponad 47,43 mln zł, natomiast kredyt obrotowy opiewa na kwotę 2,2 mln zł.

Budynek B3 to kolejny z planowanych osiemnastu budynków biurowych, tworzących kompleks Wilanów Office Park. Jego budowa rozpocznie się w grudniu tego roku. Termin realizacji to I kw. 2012. Budynek ten, o standardzie B+, zaprojektowany został jako biurowiec z lokalami usługowymi, które znajdą się w części parteru.

Zbliżony kształtem do litery „S” będzie miał trzy kondygnacje naziemne i dwie podziemne. W części podziemnej zlokalizowane zostaną miejsca garażowe (187) i pomieszczenia techniczne. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 17.047,5 mkw. (…)

Źródło: www.kompasinwestycji.pl