Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce zakończył budowę 246 000 m²  dla firmy Amazon w Polsce i wspólnie z gigantem sprzedaży internetowej oficjalnie otworzył dwa nowoczesne centra dystrybucyjne we Wrocławskich Bielanach i w podpoznańskich Sadach. Uroczystości otwarcia obiektów odbyły się kolejno 28 i 29 października br.

Inwestycje Panattoni Europe dla firmy Amazon to największa umowa najmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Do sfinalizowanych w Polsce 246 000 m²  należy dodać ponad 120 000 m²  powierzchni obecnie realizowanego przez dewelopera centrum dystrybucyjnego dla firmy Amazon w Czechach.

Każdy z obiektów dla firmy Amazon osiągnął powierzchnię ponad 100 000 m² , na magazyny każdorazowo przeznaczono ok. 90 tys. m² , zaś na dwupoziomowe części biurowe ponad 8 tys. m²  w każdym z centów. Przy każdej inwestycji pracowało codziennie średnio 500 osób z 50 różnych branż dzięki czemu utrzymany został krótki termin realizacji obu inwestycji – średnio 10 miesięcy. Dodatkowo, w przypadku poznańskiej inwestycji, Panattoni Europe było odpowiedzialne za zmiany w infrastrukturze drogowej – budowę węzła typu WB na drodze DK92 z dwoma rondami. Na węzeł składają się dodatkowo łącznice wraz z pasami włączenia i wyłączenia, drogi serwisowe, drogi dojazdowe i droga gminna w ciągu budowanego wiaduktu.

Źródło: Panattoni Europe