W pierwszej połowie br. w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano poprawę na rynku inwestycji i najmu nieruchomości magazynowych. Pomimo wzrostu, wartość inwestycji nie przekroczyła poziomu sprzed kryzysu finansowego. Sytuacja w sektorze inwestycji w nieruchomości magazynowe wciąż pozostaje niepewna i zmienna.

W pierwszej połowie 2010 roku rynek inwestycji w sektorze nieruchomości magazynowych na trzech głównych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż rozwijał się nierówno. Najsilniejszy wzrost odnotowano w Polsce, między innymi dzięki sprzedaży portfela Panattoni w 2 kw. br. W porównaniu z I poł. 2009 roku, kiedy nie odnotowano żadnych transakcji, rok 2010 rozpoczął się zwiększoną aktywnością, jednakże wartość inwestycji spadła o 21% w porównaniu z i tak słabą II poł. 2009 roku. Poza głównymi rynkami, 96 milionów Euro zainwestowano w Chorwacji; jest to pierwsza większa transakcja zawarta w ciągu ostatnich lat pomimo znacznie ograniczonego dostępu do produktów inwestycyjnych na rynku i prawdopodobnie stanowi ona wyjątek na rynku. Stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych nieruchomości zyskały dzięki ożywieniu i rosnącemu optymizmowi wśród inwestorów; w Czechach i Polsce w I poł. 2010 roku kompresja stóp wyniosła 25 pb. Poza tymi rynkami spadek stóp kapitalizacji był znaczny, np. w Bukareszcie o 150 pb, jednakże są to niedojrzałe rynki i zmiany w stopach kapitalizacji jak dotąd mają miejsce tylko na papierze. (…)

Źródło: Puls Biznesu, www.pb.pl