Nieruchomości komercyjne w europejskim wymiarze

Nieruchomości komercyjne w Europie podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego


11 maja 2012
Monika Rykowska

Sektor nieruchomości komercyjne to ważne ogniwo polskiej gospodarki. Jaka jest sytuacja i prognozy rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w państwach Europy Centralnej? Jak banki oraz instytucje finansowe oceniają bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? W jakich lokalizacjach brakuje nowoczesnej powierzchni komercyjnej? To wiodące tematy paneli dyskusyjnych poświęconych nieruchomościom komercyjnym na IV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

IV Europejski Kongres Gospodarczy to idealna okazja, aby spojrzeć na branżę w szerszym, europejskim wymiarze. Uczestnicy debat skoncentrują się na atrakcyjności inwestycyjnej państw Europy Centralnej, popycie i podaży nowoczesnej powierzchni komercyjnej w Polsce i innych państwach regionu, prognozach dla rynku na nadchodzące lata, strategii ekspansji największych deweloperów, czy źródłach finansowania inwestycji i trendach w projektowaniu obiektów handlowych i biurowych.

Inwestycje komercyjne zmieniające obraz miast oraz wpływające na jakość życia mieszkańców, współpraca na linii miasto-inwestor, dobre i złe praktyki w relacjach między partnerem prywatnym a publicznym czy rola offsetu – to kolejne ważne tematy majowej dyskusji. Ponadto paneliści zwrócą uwagę na perspektywy rozwoju centrów usług (BPO, SSC) i centrów badawczo-rozwojowych (R&D), opowiedzą o warunkach sprzyjających lokowaniu takich inwestycji oraz polityce władz wobec tego typu przedsięwzięć.

Źródło: www.propertynews.pl

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com