North-West Logistic Park w Szczecinie jest pierwszym szczecińskim parkiem logistycznym plasującym się w klasie A. Usytuowany jest w południowo-wschodniej części miasta. W ramach kompleksu planowane są 4 hale przeznaczone pod działania logistyczne, produkcyjne i magazynowanie. Wyposażone są w nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwe jest wygodne prowadzenie działań dystrybucyjnych i produkcyjnych.

Oddanie całej docelowej powierzchni w North-West Logistic Park planowane jest na II kwartał 2015 roku.