Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 35,7 mln zł, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom blisko 21,7 mln zł, natomiast zysk netto ponad 10,3 mln zł.

Pierwsze półrocze tego roku było dla nas okresem bardzo aktywnym. Otrzymaliśmy bardzo dużo zapytań ofertowych i w efekcie podpisaliśmy 15 umów z najemcami. W większości były to umowy na nową powierzchnię, co oznacza, że wciąż się rozwijamy – skomentował Michael Shapiro, prezes zarządu MLP Group.

Obecnie negocjujemy kolejne kontrakty z nowymi najemcami i mam nadzieję, że zaowocują one podpisanymi kontraktami w drugiej połowie roku. Mamy stabilną pozycję rynkową, duży potencjał rozwoju oraz jasne plany dotyczące naszej strategii działania, którą konsekwentnie będziemy realizować w tym roku i latach kolejnych – dodał.

W I półroczu 2011 roku MLP Group podpisała umowy z 15 najemcami, którzy w sumie wynajęli blisko 33 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Nowo wynajęta powierzchnia stanowiła ponad 76 proc. ogółem wynajętej powierzchni w tym okresie.

 

Źródło: www.propertynews.pl