MLP Group, działając poprzez spółki zależne, zawarła umowy najmu z trzema firmami: Merlin.pl, Małpka, Dyskont Czerwona Torebka. Pierwszy z najemców działa w branży e-commerce, a dwóch pozostałych w branży FMCG. Każda umowa najmu zawarta została na okres 15 lat. Wszyscy najemcy należą do grupy Czerwona Torebka kontrolowanej przez rodzinę Świtalskich. Inwestycje mają zostać zrealizowane w ciągu czterech lat.

W wyniku transakcji powstać ma nowy park logistyczny MLP Poznań Zachód. Na działce o powierzchni około 20 ha zaplanowano obiekty o łącznej powierzchni około 79,3 tys. mkw. przeznaczone dla dwóch podmiotów działającym w branży FMCG, prowadzących sieć sklepów Małpka Express oraz Dyskont Czerwona Torebka. Realizacja pierwszego obiektu o powierzchni około 25,5 tys. mkw. rozpocząć się ma w 2015 roku, a jego przekazanie planowane jest na grudzień 2015 roku. Drugi obiekt o powierzchni około 53,8 tys. mkw. zaplanowano do realizacji na 2016 rok.

Trzecia umowa najmu dotyczy wybudowania i najmu obiektu o powierzchni około 41,5 tys. mkw. przeznaczonego dla Merlin.pl. Budynek będzie realizowany na terenie rozbudowywanego parku logistycznego MLP Pruszków II należącego do MLP Group. Inwestycja ma być realizowana w 2018 roku, a jej przekazanie nastąpić ma najpóźniej w trzecim kwartale 2018 roku – najemca może ustalić wcześniejsze wybudowanie obiektu.

Źródło: Eurobuild