Samodzielne poruszanie się w gąszczu ofert to jak chodzenie po polu minowym, zwłaszcza, że rynek, zarówno po stronie popytu, jak i podaży nieustannie się różnicuje. Dlatego warto zaufać doświadczonemu doradcy.

Czego szukamy?

Sprecyzowanie własnych potrzeb i celów nie jest zadaniem łatwym. Wynika to z tego, że aby cele były realne, muszą opierać się na rozpoznaniu istniejących możliwości. A właśnie w nieruchomościach rozpoznanie rynku, szans i zagrożeń jest bardzo pracochłonne i czasochłonne ze względu na specyfikę nieruchomości – nie da się przywieźć jej do biura i w szerszym gronie zarządu, pracowników logistyki, administracji omówić, a tym bardziej łatwo zmienić. (…)

ŹRÓDŁO: www. easylogistyka.com.pl