Jako pierwszy ocenie zostanie poddany budynek C, który jest realizowany w III etapie inwestycji. Jego łączna powierzchnia najmu to 12,2 tys. W rejestrze BREEAM został zarejestrowany na początku marca br. z przewidywaną oceną „bardzo dobry”.

Zostanie on poddany ocenie w kilku kategoriach: zrównoważone zarządzanie, zdrowie i samopoczucie, zużycie energii, transport, zużycie wody, poziom wytwarzanych odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów oraz zanieczyszczenia. Wydanie certyfikatu ostatecznego planowane jest na czwarty kwartał 2012 roku.

19 kwietnia 2011 r. w rejestrze BREEAM został zarejestrowany także budynek „D” kompleksu Quattro Business Park. Budynek łącznej powierzchni najmu 12,8 tys. mkw. realizowany będzie w IV etapie inwestycji. Jego zakończenie planowane jest na ostatni kwartał 2013 r.

Źródło: www.propertynews.pl