Spółka oczekuje, że sprzedaż przyniesie łącznie ok. 53 mln euro. „Zgodnie z postanowieniami Ramowych Warunków Transakcji podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży uzależnione jest od satysfakcjonujących wyników badania due diligence AREG oraz zatwierdzenia transakcji przez Komitet Inwestycyjny Grupy Allianz i Radę Nadzorczą GTC. Potencjalna sprzedaż Budynków 5 i 6 jest uzależniona od osiągniętego stopnia wynajmu i zaawansowania prac budowlanych. Ostateczna cena sprzedaży budynków biurowych będzie ustalona w oparciu o stopę kapitalizacji wynoszącą 6,7 proc. liczoną od zysku operacyjnego netto każdego z budynków” – czytamy w komunikacie.

Źródło: www.propertynews.pl