Specjaliści rynku nieruchomości oceniają, że kryzys na deweloperskim rynku nieruchomości w największych miastach to już przeszłość. Deweloperzy wykazują duże zainteresowanie gruntami pod budowę, a ceny działek wynoszą od 15 do 20 proc. kosztów inwestycji. Szacuje się, że w 2011 roku można spodziewać się nowych transakcji zakupu działek i nieruchomości, rozpoczęcia kolejnych nowych inwestycji mieszkaniowych, biurowych, handlowych i magazynowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty hotelowe. Na polski rynek wrócili inwestorzy, którzy wycofali się w czasie kryzysu, pojawiły się również nowe firmy. Do realizacji projektów, przekraczających możliwości finansowe jednego inwestora, powoływane są spółki typu joint venture. Lista umów przedwstępnych lub projektów rozpoczętych, a mających “wysokie prawdopodobieństwo” zawarcia w I połowie 2011 r., liczy ponad 30 pozycji.

Źródło: Kompas Inwestycji, www.kompasinwestycji.pl