Wynajęta powierzchnia znajduje się w budynku 4 w Prologis Park Bucharest A1. Nowy najemca to firma Geodis, będąca niezależnym dostawcą usług logistycznych i usług transportu międzynarodowego i spółce zależnej SNCF (kolei francuskich).
Ponadto Geodis wynajął kolejne 3 490 mkw. w budynku 2 w tym samym parku. Dzięki tym transakcjom Prologis Park Bucharest A1 jest w 100 proc. wynajęty.

Źródło: Eurologistics