Ekspert AXI IMMO na Forum Budownictwa

12 października 2017 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbędzie się forum “Budownictwo w Polsce 2018”.


10 października 2017
Monika Rykowska
construction forum budownictwa

Zbliżające się forum “ Budownictwo w Polsce 2018” skupia wykonawców, dystrybutorów i producentów z sektora budowlanego, a także ekspertów rynku nieruchomości. Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO, weźmie udział w tegorocznej edycji wydarzenia w roli eksperta i moderatora części „Rynek budowlany okiem finansistów”.

Forum „Budownictwo w Polsce 2018” odbędzie się 12 października 2017 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie.

Celem wydarzenia jest uzyskanie szerokiej perspektywy rynku budowlanego dla wykonawców, dystrybutorów i producentów materiałów budowlanych dzięki uczestnictwu w forum wysokiej klasy specjalistów z sektorów bezpośrednio związanych z branżą, w szczególności finansowego i nieruchomości.

Forum jest okazją do posumowania 2017 roku i oceny możliwej siły przyspieszenia w 2018 r., w tym prognozowanych zmian i konsekwencji przesunięć w sektorze. Najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju oraz szanse i zagrożenia w kolejnym roku zostaną omówione w czterech sesjach tematycznych: przekrojowej, rynek mieszkaniowy, rynek komercyjny, infrastruktura.

Rynek budowlany okiem finansistów

Rzetelnej oceny sytuacji i nadchodzących zmian w sektorze budowlanym dokona grono ponad 20 ekspertów. Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO, została również poproszona o udział w tegorocznej edycji w roli eksperta i moderatora dyskusji panelowej „Rynek budowlany okiem finansistów”, w czasie której razem z reprezentantami sektora bankowego będzie poruszać kwestię wpływu zmian społeczno-ekonomicznych na kondycję rynku budowlanego i łańcuch finansowania.

Planowany czas rozpoczęcia sesji to godz. 11.45, po dyskusji ekspertów będzie również czas na zadawanie dodatkowych pytań przez uczestników forum.

Przekrój tematów Forum Budownictwa w Polsce

Wśród innych interesujących problematyk i zagadnień poruszanych w tegorocznej edycji Forum Budownictwa wymienić można m.in.: prezentację danych dotyczących najważniejszych zmian makroekonomicznych i analizę ich konsekwencji dla polskiej gospodarki, dyskusję panelową dla wykonawców dotyczącą planowania strategii, a także szans i zagrożeń, sesję dotyczącą infrastruktury czy rynku nieruchomości komercyjnych.

Ostatnia z wymienionych odnosić się będzie do najszybciej rozwijających się segmentów oraz prognozowanych zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych w 2018 roku. Paneliści tej części będą również dyskutować na temat najnowszych trendów i jego rozwoju w regionach.

Szczegóły na stronie organizatora forum: http://www.forum-budownictwo.com/.

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com

Kontakt dla prasy

Monika Rykowska
PR & Marketing Director
+48 725 900 100
monika.rykowska@axiimmo.com