Gdyńscy samorządowcy w ramach unijnego projektu “SoNorA” przygotowali już jej koncepcję – informuje Dziennik Bałtycki.

Według władz Gdyni, które w sprawie swoich zamierzeń podpisały porozumienia z sąsiednimi gminami, stworzenie Doliny Logistycznej jest niezbędne do obsługi w przyszłości gdyńskiego portu.

Na terenie Doliny Logistycznej przede wszystkim składowane byłyby towary, które trafiają do portu. Zaletą projektu według samorządowców jest fakt, iż pomysł ten jest ściśle powiązany z planem budowy tzw. suchego portu kolejowego, co umożliwiłoby odciążenie transportu drogowego, dominującego dziś, jeśli spojrzeć na obsługę ładunków gdyńskiego portu.