Dodano do porównań. Sprawdź dodane nieruchomości.

Bo liczy się całokształt – 7rLogistic S.A oddane do użytku

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 Spółka DEKPOL S.A. z Pinczyna oddała do użytku obiekt dla firmy 7rLogistic S.A. zajmującej się przygotowaniem, realizacją i zarządzaniem nowoczesnymi obiektami magazynowymi w Polsce.

Inwestycja obejmowała swym zakresem budynek centrum magazynowo – logistycznego wraz z zapleczem biurowym i socjalnym, infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem drogowym. W ramach inwestycji powstało 20 000 m² powierzchni użytkowej na kubaturze 261 200 m³ i co ważne przez cały okres procesu inwestycyjnego prace przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Trójmiasta przy ulicy Magnackiej w Gdańsku – Kowale. Doskonała lokalizacja zapewnia znakomitą ekspozycję budynku, ale także jego znakomite wykorzystanie. Nowopowstały obiekt wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania instalacyjne m.in. oddymianie, instalację tryskaczową, grawitacyjne odwodnienie dachu, klimatyzację, itp., zapewniając tym samym użytkującym obiekt bezpieczeństwo i komfort.

Dodatkowo obszar wokół hali wyposażony jest w plac manewrowy oraz parking dla samochodów osobowych. Warto dodać, że wybudowany obiekt uzyskał pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającego pozwolenia na użytkowanie. Obecnie odbywają się procedury związane z przekazywaniem pomieszczeń oraz szkoleniami z obsługi poszczególnych urządzeń i instalacji przygotowanych dla Inwestora oraz ewentualnych najemców obiektu.

W opinii Prezesa Zarządu Spółki DEKPOL S.A Mariusza Tuchlin rok 2014 zapowiada się interesująco pod względem inwestycji. Według planów w ciągu najbliższych miesięcy ma się zakończyć realizacja wielu nowych, ważnych obiektów, a w planach już kolejne.

Źródło: Propertynews.pl

Ostatnie artykuły

Najczęściej wyszukiwane frazy