Stowarzyszenie PRCH reprezentuje interesy szeroko pojętej branży nieruchomości handlowych w Polsce. Do głównych zadań PRCH należy promowanie pozytywnego wizerunku centrów handlowych oraz propagowanie dobrych praktyk w branży nieruchomości handlowych.

Przystąpienie przez AXI IMMO do Stowarzyszenia Polskiej Rady Centrów Handlowych jest naturalną konsekwencją rozszerzenia zakresu działalności firmy o obszar „retail” – sektora nieruchomości komercyjnych, który wszedł w ciągu ostatnich miesięcy na ścieżkę znacznego ożywienia. Branża nieruchomości handlowych wykazuje perspektywą dynamicznego rozkwitu, dlatego AXI IMMO w swojej strategii zamierza rozbudowywać swoje kompetencje w tym obszarze rynku nieruchomości komercyjnych.